AVÍS LEGAL-Política de privacitat

QUICK, S.A., inscrita en el registre mercantill de Barcelona Tom 20598, Foli 219, Full 10551, amb CIF A08649097, com a titular del lloc web www.quicksa.net (en endavant, QUICK,S.A), conscient de la importància del respecte i privacitat del tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, informa de la seva política de privacitat en compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), la Lei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) i restant normativa d’aplicació en cada moment.  Aquesta política de privacitat és aplicable a tots els serveis oferts mitjançant aquest lloc web.  Sempre estarà a la seva disposició la última versió de la present política de privacitat. Aconsellem que visiti periòdicament aquesta secció ja que QUICK, S.A. es reserva la facultat de modificar les presents condicions per ajustar-les a les necessitats del  moment. Al final del document veurà la data de la última actualització.

Informem que les dades de caràcter personal facilitades voluntariament per mitjà de qualsevol formulari del lloc web, en l’apartat de “Contacte”, o al enviar-nos un correu electrònic i acceptar l’enviament ,dóna la seva autorització expresa a que QUICK,S.A. inclogui les seves dades en un fitxer del que és responsable i degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.Les dades personals que l’usuari ens facilita han de ser certes, exactes, complertes i actualitzades. En cas contrari respondrà dels danys i perjudicis que poden produir-se per la seva falsedat .

Les dades personals obtingudes per mitjà del lloc web seràn tractades per QUICKSA per: Gestionar el servei sol·licitat. Li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’ accés,rectificació,cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant una comunicació escrita adreçada a “QUICK,S.A.”,Rambla Catalunya, 91. 5º 1ª 08008 Barcelona o enviant un correu electrònic a info@quicksa.net. Així com enviar-li les nostres comunicacions periòdiques o qualsevol altre comunicació comercial relativa als productes i/o serveis propis per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent. En qualsevol moment l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquest ús, en aquest cas ha d’adreçar una comunicació escrita a” QUICK,S.A” a l’adreça anteriorment indicada o bé un correu electrònic a info@quicksa.net., manifestant la seva voluntat.

QUICK, S.A. ha pres les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar l’alteració, pérdua o ús no autoritzat de les dades personals dels usuaris i clients, tenint en compte les limitacions que presenta Internet. . QUICKSA manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals .  

La web de QUICK ,S.A. pot contenir enllaços a pàginas de tercers que puguin ser d’ interès pels usuaris . QUICK, SA. no és fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d’aquests enllaços.